ống thép không gỉ

  • Seamless steel pipe

    Ống thép liền mạch

    Ống thép liền mạch, như tên gọi cho thấy, là một đường ống không có đường nối hoặc mối hàn. Ống thép liền mạch là một phần hình ống hoặc hình trụ rỗng, thường nhưng không nhất thiết phải có mặt cắt ngang, được sử dụng chủ yếu để chuyển tải các chất có thể chảy - chất lỏng và chất khí (chất lỏng), bùn, bột, bột và khối lượng của chất rắn nhỏ. Việc sản xuất ống thép liền mạch của chúng tôi được quản lý chặt chẽ và tất cả các ống chúng tôi sản xuất đã được kiểm tra đầy đủ theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chúng tôi chỉ cung cấp những sản phẩm cao cấp nhất.